Müdür
Doç Dr. Hülya KARATAŞ
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü


Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Hüseyin KOÇ
Yabancı Diller Yüksekokulu / YDYO Müdür Yardımcısı


Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Emine TEKER
Eğitim Fakültesi / Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü / Resim İş Eğitimi A.D.

SOSYAL MEDYA