Harran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Harran Çocuk Üniversitesi) YÖK tarafından 31 Ocak 2013 tarihinde üniversitemizde kurulmuştur. Harran Çocuk Üniversitesi ilimizde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezi başta olmak üzere MEB bünyesindeki diğer okullarla işbirlikli projeler ve etkinlikler yürütmektedir. Merkezimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hizmet veren tek çocuk üniversitesidir. Ayrıca Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağı (EUCU) üyeliği bulunan Türkiye’deki 5. kurumdur.

Çocuklar üniversitede İlahiyat, Mühendislik, Tıp, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Beden Eğitimi Yüksekokulu’nda görev yapan öğretim üyelerinden dersler almakta, yürütülen projeler ve laboratuar çalışmaları hakkında bilgi edinmekte, yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmektedir. Merkezimize dâhil olan öğrenciler, Robot Okulu, Arkeoloji Okulu, Fen Deney Okulu, Veri Kodlama Okulu, Organ Nakli Okulu, Biyoloji Okulu, Bilim Okulu, DNA Okulu, Spor Okulu, Yabancı Diller Okulu, Sanat Akademisi gibi okullara katılabilmektedir. Eğitimler yarıyıl tatili ve yaz tatili daha yoğun olmak üzere dönem içerisinde de yapılabilmektedir. Bir okulun eğitimi en fazla 15 gün sürmektedir. Etkinliklere katılan çocuklara Çocuk Üniversitesi sertifikası verilmektedir.

Merkezimiz kurulduğu günden itibaren çocuklara ücretsiz olarak hizmet vermekte, etkinliklerde üniversite öğretim elemanları gönüllü çalışmakta, öğrencilerin yemek, ulaşım, malzeme gibi giderleri ilimizdeki destek veren kurumlar ve üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Şanlıurfa ilindeki çocuk nüfusu dikkate alındığında daha fazla kurumsal desteğe ihtiyaç duyduğumuz yadsınamaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çocuk Üniversitesi’nde sadece dezavantajlı çocuklara değil anne ve babalara yönelik eğitimler de yapılmaktadır. Aile Eğitim Programları ile çocuk eğitimi, çocukla iletişim, madde kullanımı, ihmal ve istismar, çocuğun değeri konularında bilgiler verilmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 500 anne eğitimlerimize katılmış, yaklaşık 600 çocuğumuz çocuk üniversitesinden hizmet almıştır. 
 
Harran Çocuk Üniversitesi’nin başlıca amaçları;
  • Toplumun her kesiminde yer alan 0-18 yaş grubundaki çocukları, özellikle dezavantajlı grupta yer alanları üniversite ortamı ile tanıştırmak,
  • Öğrencileri bilimin eğlenceli yüzü ile tanıştırmak,
  • Bilimin toplumun her kesimi için ulaşılabilirliğini sağlamak,
  • Bilimi ve bilimsel düşünceyi ulaşılabilir kılmak,
  • Çocukların yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretmelerine yardımcı olmak,
  • Çocukların yeteneklerini belirlemek ve o doğrultuda eğitim almalarını sağlamak,
  • Çocukları spor ve sanat etkinlikleri ile tanıştırmak,
  • Üniversite ve halkın bütünleşmesini sağlamak,
  • Anne & Baba Okulları ile çocuk gelişimi ve bakımı konusunda ailelere destek sağlamak,
  • Çocukları riskli davranışlardan (suç, madde bağımlılığı vs) uzaklaştırarak sağlıklı eğitim ortamı ile buluşturmaktır.
Harran Çocuk Üniversitesi, çocuk nüfusunun en yüksek olduğu il olan Şanlıurfa'da en önemli yatırımlardan biri olarak kabul ettiğimiz çocukları topluma kazandırmak, onların geleceklerine dokunmak, yaşamlarına yön vermek ve aralarından geleceğin bilim insanlarını çıkarmak adına ülkemiz çocuklarına ve ailelerine yönelik eğitim etkinlikleri sunmayı amaç edinmiştir.

ULUSLARARASI ÜYELİKLERSOSYAL MEDYA